Startweekend 2023

van: 15 september 2023
tot: 17 september 2023

Locatie: Sionskerk

Het startweekend 2023 vindt plaats op 15, 16 en 17 september 2023.

Ook nu heeft een groepje mensen zich gebogen over een leuk programma voor een ieder van jong tot oud. En omdat  de Sionskerk haar 40-jarig bestaan van het gebouw viert, willen we ook iets speciaals met het eten doen. De commissie Kerk in de buurt denkt hierin mee.

Vrijdag 15 september

Op deze avond willen we vanaf 18.00 uur met alle gezinnen die mee willen doen met het jeugdwerk het seizoen samen starten in de tuin van de familie Knobbe, Walter Middelbergstraat 8. We zullen samen eten en uitleg geven over hoe het seizoen er precies uit komt te zien. Ook kunnen we groepjes van gezinnen maken die samen de clubavonden vorm gaan geven. Zie voor meer informatie ook het hoofdstuk jeugdwerk in deze Startgids.

Zaterdag 16 september

Zaterdagmiddag zijn er allerlei dingen in en rondom de kerk te doen. Vanaf 13.30 uur gaan we met elkaar een aantal insectenhotels maken. En we doen ook mee in het project “Walk of Piece” dat dit jaar de Aa-landen als wijk heeft uitgekozen (voor meer informatie kijk dan op hun website).

Dit jaar staat het project in het teken van groen en vrede, dus dat past mooi lijkt ons.  Er is een springkussen, en de pannakooi. In de kerk zelf proberen we een expositie te maken van kunst en onder andere ook foto’s die tijdens de zomervakantie gemaakt zijn.

Het samen eten is die zaterdag opnieuw om 18.00 uur. Wij willen dat dit keer in een soort buffetvorm doen. Het wordt geen BBQ zoals gebruikelijk, maar we willen diverse soorten chinees/indische gerechten aanbieden. Geef je dus snel op, want ook nu kost het slechts € 8,50 per persoon met een maximum per gezin. Zie opgavestrook. Kom gerust even bijkletsen.

Vanaf 16.30 uur gaan we beginnen met de voorbereiding van de maaltijd.  Helpers daarvoor gevraagd! Vele handen maken licht werk. Om 18.00 uur is de officiële start. Voor de trouwe bezoekers is al wel duidelijk hoe het gaat en alles hopen we weer prima te verzorgen. Dieet wensen/vegetarisch? Geef dat vooraf even aan. Op veler verzoek zorgen we ook voor een ijsje na afloop. Om 20.00 uur ronden we af en gaan we opruimen.

Zondag 17 september

En dan zondag de echte viering van de seizoensstart met als thema: “Waar God je roept”. We hopen op een gezegende zondag met u als gemeente en voorganger Ds. Hélène Evers en we mogen genieten van de muziek die door de nieuwe groep gemaakt wordt. De groep Vrouw en Kerk wil jullie graag lekkere hapjes en een High Tea  aanbieden. Vindt u/jij het leuk om iets voor de High Tea te maken? Geef dat dan even aan op het opgaveformulier.

De start van de Vredesweek in Zwolle is dit jaar op 16 september met de Walk of Peace in de Aa-landen. De Vredesweek gaat tot en met zondag 24 september. De week wordt al vele jaren georganiseerd rond de Internationale Dag van de Vrede op 21 september, met vele activiteiten voor de vrede in de wereld.  

Het Vredesplatform Zwolle organiseert dit jaar in de Aa-landen samen met organisaties in de wijk, zoals de school ‘De Werkschuit’ en de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen: de ‘Walk of Peace’. Elk jaar is deze vredeswandeling in een andere wijk. Vorige jaren waren dat Holtenbroek, het Stadscentrum, Diezerpoort en Assendorp.  

Het thema is: Klimaat en Vrede. We gaan op bezoek bij groepen en organisaties in de wijk die zich inzetten voor verbetering van het woonklimaat door vergroening, verbetering van het leefklimaat en een beter sociaal klimaat op kleine of grotere schaal. Wie zet zich in om temperatuurstijgingen in de wijk te beperken door 

bomen te planten? Wie maakt werk van het verbeteren van hoe mensen in de wijk met elkaar omgaan? Ben je geïnteresseerd in wat er allemaal op het gebied van Klimaat en Vrede gebeurt in de AA-landen? Loop of fiets dan mee! 

Wij hebben de medewerking van de Werkschuit (IKC). De wandeling is al in de tweede week van het nieuwe schooljaar, een goed begin. De kinderen zullen samen met kunstenaar Jacomijn Schellevis hun beelden maken van een wereld én hun wijk waar het klimaat leefbaar is. Ook maken ze samen met stadsdichter Bauke Vermaas gedichten rond dit thema.  

We starten op 16 september om 13.30 bij ‘De Werkschuit’ (openbare basisschool) en kinderopvang Doomijn, Rijnlaan 200. Eerst gaan kinderen gedichten voorlezen die ze gemaakt hebben. We onthullen de nieuwe Vredesengel met Klimaatwereldbol waaraan door hen is meegewerkt. Daarna gaan we in kleine groepjes de wijk in wandelen en fietsen. De afstand die we lopen zal zo’n 2 á 3 km zijn, de fietsgroepjes fietsen iets verder. Alle wijkbewoners, dus ook kinderen van alle scholen in de wijk en hun ouders zijn welkom! Om een uur of vier komen we weer samen bij de school om het af te ronden.  

Het gaat bruisen in de wijk! De Walk of Peace zal aanhaken bij de Sionskerk, een Groene Kerk, die op 16 september ook activiteiten doet rond klimaat en vrede waar de kinderen o.a. insectenhotels gaan maken. Groepjes gaan ook naar de Bolder waar het nieuwe cursusjaar ingewijd wordt, met o.a. het Repair Café. Het project Centraal Wonen zal één van de interesse plaatsen zijn. Sommige groepjes gaan ook op bezoek bij de biologisch Moestuin ‘De Brinkhoek’. Daarnaast zijn er nog hele boeiende andere plaatsen in de wijk. 

Wist u dat de gemiddelde temperatuur in grote delen van de Aa-landen ongeveer 2o gemiddeld per jaar lager is dan het centrum van de stad? En dat op een warme dag het wel 7o scheelt! Wat wordt er gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Wat wordt gedaan om het sociale klimaat te verbeteren? Er zijn veel mooie initiatieven op het gebied van Klimaat en Vrede in de Aa-landen, interessant voor iedereen die in deze mooie wijk woont. Maar ook voor mensen uit andere wijken is er veel te leren. 

Loop of fiets mee op 16 september en maak kennis met deze mooie activiteiten in de wijk.  

Sytse Tjallingii en Marlies Tjallingii, Aart Hoogcarspel, Raymond Nagelmaeker, zij vormen het Vredesplatform Zwolle. (Kijk ook op: https://vredesplatformzwolle.com/)