Focus

Na de vakantie, vanaf september, gaan we met elkaar aan de gang met blok drie van het Focus traject, onder de titel: Jezus in jouw wereld.
In dit blok ligt de nadruk op de verbinding tussen onze persoonlijke levenssfeer en het geloof in Jezus Christus. Voor veel gemeenteleden vormt dagelijks werk een belangrijk onderdeel van de persoonlijke leefsfeer. Daarom is er in dit blok veel aandacht voor de verbinding tussen geloof en werk.
Naast de Bijbelstudies is er een apart Focus katern ontwikkeld rondom Geloof en Werk. Dit is tot stand gekomen i.s.m. het Centrum Geloof en Werk, waar ds. Ruilof van Putten aan verbonden is.
Graag zouden ds. Ruilof van Putten en ik daarom in het najaar een cursus/trai-ning geven rondom dit thema. We hebben een drietal avonden in gedachten vanaf eind september t/m november. Het idee is om dit breed bekend te ma-ken in de gemeente en zo mogelijk ook in de Jeruzalemkerk, zodat we een ge-zamenlijke cursus doen. Dat is ook goed met oog op het beleid vanuit de AK.
De agenda bekijkend, is het belangrijk in ieder geval rekening te houden met de herfstvakantie (21-20 oktober regio Noord) en de dankdag voor gewas en arbeid (1 nov).
Daarom worden de drie avonden te houden in week 39 (maandag 25 septem-ber), week 42 (dinsdag 17 oktober) en week 45 (donderdag 9 november).
Door de drie avonden op verschillende dagen van de week te doen, krijgen zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid aan te haken bij ten minste een van de avonden.
Jaap van den Born