Financiële ondersteuning

COLLECTE OPBRENGSTEN 30% LAGER, DAT MOET WEER OMHOOG!! HELPT U MEE?

De Coronacrisis raakt onze samenleving hard: medisch, sociaal en economisch! Nu de medische kant van de Corona-pandemie enigszins beheersbaar is geworden, moeten we naar het ‘nieuwe normaal’ gaan leven. Onderdeel hiervan is dat we ons weer gaan richten op het ‘opmaken van de balans’ en het opstarten van de economie. Voor de kerk is dit helaas niet anders.

De collecte opbrengsten zijn met ongeveer 30% teruggelopen. Veel kosten lopen echter gewoon door. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het van groot belang is dat we gezamenlijk dit weer op peil moet gaan brengen!

Op welke wijze kunt u uw gift(en) geven?

Via de “Appostel” app; dit is het meest praktische en efficiënte manier om bij te dragen; per keer dat u geeft, ontvangt u een opgave van uw gift voor uw eigen administratie; als u afgelopen periode minder heeft gegeven en u kunt het missen, zoudt u dan iets extra’s willen geven?
Of via de volgende link: https://site.skgcollect.nl/35/doel/3120/sionskerk.html
Als u niet kunt beschikken over de app of de link, kunt u een bedrag over te maken naar de wijkkas van de Sionskerk: NL55 INGB 0001 2128 88 o.v.v. collecten.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

Samen komen we hier doorheen

Kerkrentmeesters Sionskerk