Organisatie/raden

De Sionskerkgemeente heeft een (wijk)kerkenraad. Alleen ambtsdragers van de gemeente hebben hierin zitting. Samen geven zij leiding aan het gemeenteleven. Voor vragen of contact kunt u ook altijd kerkenraadsleden benaderen.

De Sionskerkgemeente draagt de pastorale en diaconale zorg voor protestantse gemeenteleden die wonen in de Aa-landen, Berkum e.o. en Holtenbroek. Gemeenteleden uit heel Zwolle zijn natuurlijk welkom.

In 2018 zijn de Emmaüskerkgemeente (Protestantse wijkgemeente Berkum) en de Sionskerkgemeente gefuseerd.

Predikanten

Ds. Hélène Evers
Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle, tel. 038 455 06 50
dshevers@sionskerkzwolle.nl

Ds. Ruilof van Putten
Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ‘t Harde, tel. 06 53 98 54 26
dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Kerkelijk werker

Dhr. Jeroen Knol
tel. 038 785 12 94 of 06 26 30 52 86
jknol@sionskerkzwolle.nl, jeugd- en ouderenwerker (gemeenteleden 70+)

Scriba

Dhr. R.N. Hukubun
Bonkenhavestraat 52, 8043 TC Zwolle, tel. 038 422 72 12
scriba@sionskerkzwolle.nl

Ouderlingen

Jan Bouwhuis, tel. 038 453 65 37, jbouwhuis@sionskerkzwolle.nl
Dick van Boven, tel. 038 454 61 04 of 06 51 42 99 08, dvanboven@sionskerkzwolle.nl
Henrieke Knobbe, ouderling jonge gezinnen, tel. 038 422 28 96 of 06 46 26 15 35, hknobbe@sionskerkzwolle.nl
Jan Mulder, tel. 038 452 74 31, jmulder@sionskerkzwolle.nl

Diakenen

Jenny Docter, tel. 038 453 66 13, jdocter@sionskerkzwolle.nl
Wim Docter, tel. 038 453 66 13, wdocter@sionskerkzwolle.nl
Kees Kloosterman, voorzitter kerkenraad en diaconie, tel. 038 453 49 42,
kkloosterman@sionskerkzwolle.nl
Henk Slomp, tel. 06 46 33 38 30, hslomp@sionskerkzwolle.nl
Corry van der Velde, tel. 038-460 04 03, cvandervelde@sionskerkzwolle.nl
Gerda Westerkamp, secretariaat, gwesterkamp@sionskerkzwolle.nl, of diaconie@sionskerkzwolle.nl
Gerard Wittenaar, penningmeester, tel. 038 421 92 19, gwittenaar@sionskerkzwolle.nl

Diakenen met speciale opdracht

Linie Kok, diaken in Wijthmen, tel. 0529 401 972, a.h.kok@hetnet.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Eilert van Berkum, tel. 038 453 31 12, evanberkum@sionskerkzwolle.nl

Ouderling-kerkrentmeester met speciale opdracht

Jan van der Veen, voorzitter CvK, tel. 038 460 60 18, jvanderveen@sionskerkzwolle.nl

Kerkrentmeesters

Harjan Inkelaar, tel. 06 51 35 33 01, inkelaar@ziggo.nl
Roely Berends, tel. 06 29 51 49 92, penningmeester@sionskerkzwolle.nl

Technisch voorzitter van de Grote en Kleine Kerkenraad

Paul van Houten, tel. 038 850 02 12, pvanhouten@sionskerkzwolle.nl

Notulist vergaderingen Grote Kerkenraad en kerkrentmeesters

Hermien Inkelaar, tel. 06 27 47 71 46, hinkelaar@sionskerkzwolle.nl