Belangrijke contacten

Neem contact met ons op

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij? In de Sionskerk, deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland en (lokaal dus van) de Protestantse Gemeente Zwolle, hebben we op al deze vragen niet direct een pasklaar antwoord. Wel weten we dat de Bijbel ā€“ ā€™s werelds meest gelezen boek ā€“ en de centrale figuur Jezus Christus antwoorden geven die navolging verdienen. In deze zin biedt de Sionskerk dus een goed antwoord. Jij en u mogen zich welkom weten binnen deze ā€˜warme gemeenschapā€™; een kerk met hart voor nieuwkomers. We willen u graag verwelkomen en zich thuis laten voelen. U kunt ook aankloppen bij onze predikanten, onze kerkelijk werkers en onze leden van de kerkenraad. Of neem contact op met onze scriba voor algemene informatie (ook voor uitvaarten): Dhr. R.N. Hukubun, 038 422 72 12, of e-mail: scriba@sionskerkzwolle.nl.

Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord

Glanerbeek 10
8033 BA Zwolle
038 453 7075

Predikant

Ds. HĆ©lĆØne Evers
Boomkensdiep 14
8032 XX Zwolle
038 455 06 50

Predikant

Ds. Ruilof van Putten
Pr. Johan Frisolaan 15
8084 AC ā€˜t Harde
06 53 98 54 26

Kerkelijk werker

Dhr. Jeroen Knol
jeugd- en ouderenwerker (gemeenteleden 70+)

038 785 12 94 of
06 26 30 52 86

Scriba

1e Contactpersoon, ook voor uitvaarten
Dhr. R.N. Hukubun
Bonkenhavestraat 52
8043 TC Zwolle
038 422 72 12

Secretariaat wijkdiaconie

Mevrouw Gerda Westerkamp

Voorzitter Kerkenraad en Diaconie

Dhr. Kees Kloosterman

038 453 49 42

Technisch voorzitter van de Grote en Kleine Kerkenraad

Dhr. Paul van Houten

038 850 02 12

Penningmeester

Mevrouw Roely Berends

Kerkelijk Bureau

Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

Ledenadministratie Sionskerk

Mevr. Gerda Westerkamp

Beheercoƶrdinator

Dhr. Henk Slomp
(Ook voor zalenverhuur)
06 19 78 60 41

Webredactie

Dhr. Menno de Visser
Dhr. Ray Westerkamp
(Neem contact met ons op voor vragen over deze website)

Organist en Kerkdienstgemist.nl

Dhr. Gert Hendriks

Coƶrdinatoren kerktelefoon en/of kerk tv (Berkumstede)

Dhr. Wim Docter
038 453 66 13
Dhr. Harjan Inkelaar (Kerk TV Berkumstede)
06 51 35 33 01

Coƶrdinator Focus IZB

Dhr. Dick van Boven

Vervoer

Dhr. Bert Kremer

038 454 03 04

Technisch team

(Technische ondersteuning bij kerkdiensten)
Dhr. Gerard Wittenaar
Dhr. Ray Westerkamp

Pastorale of Diaconale zorg?

Uw eigen of andermans nood of ziekte melden?

Klachten

Heeft u klachten van algemene aard; leg het neer bij de scriba

Vertrouwenspersoon

Neem contact op met onze vertrouwenspersoon

Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord

Glanerbeek 10
8033 BA Zwolle
(Wijk Aa-landen)
Telefoon: 038 453 70 75
contact@sionskerkzwolle.nl

Beheercoƶrdinator/ Zalenverhuur

De heer Henk Slomp
Telefoon: 06 19 78 60 41
beheerder@sionskerkzwolle.nl

WIJKPREDIKANT

Ds. HĆ©lĆØne Evers
Boomkensdiep 14
8032 XX Zwolle
Telefoon: 038 455 06 50
dshevers@sionskerkzwolle.nl

Scriba

De heer D. van Boven
(Waarnemend Scriba)
Telefoon: 06 51 42 99 08
scriba@sionskerkzwolle.nl

Kerkelijk Bureau

Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Telefoon: 038 421 75 96
administratie@pknzwolle.nl

Ledenadministratie

Mevrouw Gerda Westerkamp
ledenadministratie@sionskerkzwolle.nl

ANBI

De Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord (PGZ) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Links

 

Website beheer

Inloggen

Kerkenraad

Inloggen

Onderdeel van: de Protestantse Gemeente Zwolle