Lid of vriend worden

Wilt u lid worden? Heeft u belangstelling voor de gemeente?

Neem dan contact op met ds. Hélène Evers, via:

Telefoon: 038 455 06 50, of

Email: dshevers@sionskerkzwolle.nl

Wist je dat je ook vriend kunt worden van de Sionskerk? Je geeft zo aan dat je betrokken wilt zijn bij de Sionskerk. Je ontvangt 1x per jaar de startgids, dat is het jaarprogramma met de activiteiten. Je kunt aan vrijwel alle cursussen en activiteiten meedoen. Je kunt ook een gift geven, daarmee ondersteun je het werk van de kerk. Natuurlijk is deze gift geheel vrijwillig. Je kunt ook als vrijwilliger meedoen bij iets dat bij je past.

Verder kent de gemeente doopleden en belijdende leden. Dit zijn mensen die zijn gedoopt of belijdenis hebben gedaan. Zij ontvangen de jaarlijkse startgids. Verder ontvangen zij ook elk jaar in januari het verzoek om financieel bij te dragen via de actie kerkbalans. Deze financiële bijdragen zijn altijd vrijwillige giften. De leden van de kerk kunnen een beroep doen op pastorale steun, een bezoek, een luisterend oor, zijn welkom bij activiteiten. Belijdende leden kunnen ook ouderling of diaken worden en zo in de kerkenraad leidinggeven aan de gemeente. De leden van de gemeente worden uitgenodigd om mee te helpen en mee te bidden voor/in de gemeente en voor/in de samenleving.

Ben je al (lang) lid van de Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord? Wellicht mogen wij je hier onder attent maken op het volgende:

  • In geval van verhuizing en / of overige persoonlijke wijziging van gegevens vragen wij je vriendelijk dit zo spoedig als mogelijk door te geven aan het Kerkelijk Bureau;
  • Ben je verhuisd en heb je bericht gekregen dat je nu onder een andere wijkgemeente valt dan kun je de Sionskerk als voorkeursgemeente aangeven. Doe dit dit door zelf contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau;
  • Wens je uit te willen schrijven? Ook nu dien je zelf in contact te treden met het Kerkelijk Bureau.

KERKELIJK BUREAU

Molenweg 241
8012 WG  Zwolle
038 421 75 96
administratie@pknzwolle.nl
open: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Iedereen kan de kerkdiensten bezoeken, fysiek of online, dat hangt af van de situatie waarin we ons begeven.