Voorwoord

De diaconie probeert er ook te zijn voor U in deze lastige tijden!

Normaal gesproken hebben we als kerk het pastoraat, bezoek aan huis door diakenen, een sociaal contact, het verjaardagsfonds met contact aan de deur.

Nu is dit allemaal niet mogelijk door de maatregelen rondom corona. Dit treft mensen die alleen leven, ouderen, zieken en mensen met nauwelijks een netwerk het hardst.

Daarom zoeken we naar manieren om contact te onderhouden en lijkt de telefoon hiervoor het meest geschikt. Wij hopen dat velen in de kerk om zich heen kijken en even een belletje doen naar iemand.

Maar het kan zeer wel zo zijn, dat u graag een telefoontje had willen hebben zo nu en dan.

Of misschien hulp nodig hebt bij de doen van boodschappen. Of iets halen voor de huisdieren of noemt U maar op.

Als dat het geval is, wilt u dan contact met ons opnemen?

Dat kan door iemand van de diaconie te bellen. Of als u actief bent op internet, dan kan dat ook door een berichtje aan diaconie@sionskerkzwolle.nl.

Het spreekt vanzelf, dat u dat ook kunt doen voor iemand anders, waarvan u weet dat die behoefte er is.

Namens de diaconie

Kees Kloosterman (voorzitter)

Diaconie:
– Voorzitter: Kees Kloosterman, kkloosterman@sionskerkzwolle.nl, 038 453 49 42
– Secretariaat: Gerda Westerkamp, diaconie@sionskerkzwolle.nl
– Penningmeester: Gerard Wittenaar, gwittenaar@sionskerkzwolle.nl

– Jenny Docter, jdocter@sionskerkzwolle.nl
– Wim Docter, wdocter@sionskerkzwolle.nl
– Corry van der Velde, cvandervelde@sionskerkzwolle.nl
– Henk Slomp, hslomp@sionskerkzwolle.nl

Voor vragen of hulpvragen:
In de hal, bij de kapstokken, hangt een brievenbus die hiervoor gebruikt kan worden. Of anders via e-mail:
diaconie@sionskerkzwolle.nl of telefonisch: 038 453 49 42