Cursussen

Alpha cursus
Ook dit najaar starten er in Zwolle weer meerdere Alpha-cursussen. Het biedt een ieder de kans om nader kennis te maken met Jezus Christus en het Christelijk geloof en sa-men met anderen op zoek gaan naar de zin van het le-ven. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeen-komsten ontdek je wat het christelijk geloof in-houdt.
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken, samen met anderen. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op www.alphacursus.nl.
Voor meer informatie of aanmelding,
Sionskerk Startgids 2023-2024 45
of Dick van Boven, tel. 06-51429908, ouderling vorming & toerusting

Artsen en verpleegkundigen
Een bemoedigende jaarlijkse avond voor professionele werkers in de gezondheids-zorg. Maakt het christenzijn verschil op de werkvloer? Artsen en verpleegkundigen maken ook het sterven van patiënten mee. Goed om hierover met elkaar te spreken. Thema: vragen rondom sterven, middelen om in te slapen, palliatieve sedatie en eu-thanasie.
Wanneer: dinsdag 6 februari 2024
Door: dr. Erwin Smelt
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Plaats: in de Sionskerk, de kerkzaal
Opening: ds. Hélène Evers
“Doe maar net als die Samaritaan”

Christelijke dogmatiek
In deze studiekring lezen wij samen het boek van Christopher J.H. Wright, “De God die ik niet begrijp”. Nieuwe leden kunnen zo meedoen. Data: maandagen
30 oktober, Deel 2, De kwestie van de Kanaänieten
15 januari 2024, Deel 3, De kwestie van het kruis
1 juli 2024, Deel 4, De kwestie van de jongste dag
Tijd: 20.15-21.45 Plaats: Fam. Smit, Spiekerbrink 32
Info en opgave: smitwu@gmail.com
Sionskerk Startgids 2023-2024 46

TIJD NEMEN VOOR JE EIGEN GEESTELIJKE WEG
Abdij Koningshoeven in Tilburg
Logeren in een klooster
Sta je wel eens stil bij je geloof, bij je eigen geestelijke weg? Bij de vraag wie de Here God voor jou is geweest op je levensweg? Wie Jezus nu voor jou is? En wat jouw verlangen is als het gaat om je leven met God? Wij willen de tijd nemen om hierbij stil te staan. Het is alsof je een reis maakt. Geen reis naar een ver land, maar een reis naar binnen, in je eigen leven, je hart en je ziel.
Wij nemen hiervoor drie bijeenkomsten die bij elkaar horen, een mini-cursus. Op twee avonden in de Sionskerk maken we een begin met deze vragen om tenslotte drie dagen in maart 2024 een klooster stil te staan bij onszelf en onze weg met de Heer.
In deze drie dagen zijn we welkom in het klooster Koningshoeven in Tilburg. Daar wonen 14 monniken. Er zijn 7 gebedstijden per dag. Aan minimaal 3 ge-bedstijden doen wij als gasten mee. De maaltijden vinden in stilte plaats. Tij-dens onze retraite nemen wij zelf ook veel stilte in acht. Data van de cursus:
Dinsdag 3 oktober, 21 november en 23 januari 2024, 20:15-21:30 Sionskerk.
Kloosterverblijf van woensdag 6 maart (10.30 uur) – vrijdag 8 maart 2024.
Kosten: 160, euro voor twee overnachtingen inclusief ontbijt, lunch en diner.
Deelnemers maximaal 9. Geef je op, vol = vol.
Aanmelding en Info: dshevers@sionskerkzwolle.nl