Doopdienst, Jong en ouddienst

15-10-2023 | 10:00
Voorganger:
Ds. H. Evers
Muzikale medewerking:

Organist/ pianist: Ruben Walinga

Collecten:

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerkvoogdij
3e Collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Zendingsbussen: Inloophuis de Bres (Zwolle)

Klik hier om uw online gaven te geven.

Locatie:
Sionskerk