Kerkdienst Heilig Avondmaal

14-07-2024 | 10:00
Voorganger:
ds. R. van Putten
Muzikale medewerking:

Organist/ pianist: Ruben Walinga

Collecten:

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerkvoogdij
3e Collecte: Youth for Christ, Sonrise project
4e Collecte: Huize Beatrixoord Suriname
Avondmaalscollecte: MAF

Klik hier om uw online gaven te geven.

Locatie:
Sionskerk