Wees welkom in de Sionskerk!

Nieuws

De Sionskerk wil volwassenen en jongeren van binnen en buiten de kerk uitnodigen om samen te komen in de naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en dienstbaarheid.

Als gemeente van Jezus Christus mogen we weer met een nieuw seizoen van start. In deze startgids staat het hele jaarprogramma. Ons jaarthema is: De kracht van de kerk als lichaam van Christus. De kerk is een geloofsgemeenschap die opvalt in een verbrokkelende samenleving.

Wij beseffen misschien niet altijd hoe bijzonder de gemeente van Christus is. En hoe bijzonder het is om deel te mogen uitmaken van de gemeente. Dit betreft veel aspecten, waar we komend jaar bij stilstaan. De kerk is een gemeenschap, er is verbondenheid. Deze verbondenheid is iets om te koesteren en te bewaren. In de kerk mogen we met elkaar optrekken, elkaar steunen, dienen en waarderen. Dit te midden van een samenleving waarin verdeeldheid en eenzaamheid toeneemt.

De kerk wordt in de Bijbel het lichaam van Christus genoemd. “Jullie zijn het lichaam van Christus” lezen we in 1 Korinthe 12. Daarom heeft de gemeente ook een bijzondere taak: om het werk van Jezus te doen in deze wereld. De gemeente mag de handen en voeten, mond, oren en ogen zijn van Jezus.

Jezus Christus

De gemeente staat in relatie met Jezus Christus. Hij is het Hoofd van de gemeente. Hem liefhebben en dienen en navolgen is het hart van ons geloof. Jezus is gestorven aan het kruis. Het heeft Hem veel gekost. Het lichaam van Jezus  is gebroken. Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Hij is de levende Heer. Door Jezus wordt God onze hemelse Vader. Door de heilige Geest is de HERE God met ons verbonden. De kerk is zo een bijzondere gemeenschap van mensen met elkaar én met de Here God.

U en jij bent welkom in de Sionskerk!

Meer nieuws

Nieuws

Een nieuw jasje voor de website van de Sionskerk!

Onze website is al enige tijd oud en toe aan vervanging. Zo werkt de nieuwe website sneller en – voor u als bezoeker en voor ons als beheerders – eenvoudiger. Tegelijk met onze kerk worden ook de websites van de andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle vernieuwd

Jeugd

Speel Sirkelslag “Ga mee!”

Op 6 oktober om 19.00 uur spelen we in de Sionskerk weer Sirkelslag. We doen dit in twee groepen. Sirkelslag KIDS voor 9-12 jaar en Sirkelslag YOUNG voor 13-16 jaar.

Kerkdienst

Open deurdienst dd 8 oktober om 18:45 uur

Wees welkom in de Open deurdienst op 8 oktober aanstaande om 18:45 uur in de Sionskerk (Glanerbeek 10 – Aa-landen).