Ds. Ruilof van Putten

Sinds 15 januari 2012 ben ik parttime als predikant verbonden aan de Sionskerk. Aanvankelijk was ik wijkpredikant met bijzondere aandacht voor de jongere generaties. Vanaf medio 2016 ben ik door de wijkkerkenraad vrijgesteld van mijn werkzaamheden, uitgezonderd het voorgaan in erediensten, en heb ik een bijzondere taak gekregen. Ik mag als missionair predikant leiding geven aan het Centrum voor Geloof en Werk (kortweg CGW). Het CGW is een protestantse pioniersplek. Het wordt gesubsidieerd vanuit de landelijke kerk en heeft als taak aandacht te vragen voor de betekenis van ons geloof voor het dagelijkse werk. Geloof geeft ons werk zin, een diepere betekenis. De werkvloer is ook een plek waar we veel andere mensen ontmoeten. Vaak ook niet-gelovigen. Juist door christenen, die hun geloof handen en voeten geven in hun werk, komen deze mensen toch ook in contact met het Evangelie. Op die manier gebeurt er iets op de werkvloer. Naast dit werk heb ik ook mijn eigen ondernemingen. Na 26 jaar bij ABN AMRO te hebben gewerkt, ben ik gestart met Advies met LEV en NLInvesteert. Al met al is dat een spannende combinatie. Ik wil mij in beide werelden, die van de kerk en het bedrijfsleven, laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden. Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: “overal waar je bent, is je preekstoel”. Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd. Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op ’t Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: Website Ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

Prins Johan Frisolaan 15
8084 AC ‘t Harde
Telefoon: 06 53 98 54 26

Email: dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Websites: Ruilof.nl – Kroon op je werk

Columns

Jozef en zijn broers