Nieuws

Een nieuw jasje voor de website van de Sionskerk!

Onze website is al enige tijd oud en toe aan vervanging. Zo werkt de nieuwe website sneller en – voor u als bezoeker en voor ons als beheerders – eenvoudiger. Tegelijk met onze kerk worden ook de websites van de andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle vernieuwd

Boekenmarkt 14 oktober 2023

Als Kerk en Israël commissie vindt er na de corona weer een boekenmarkt plaats. De opbrengst is dit jaar voor de Stichting Struikelstenen Zwolle.

Schoenendoos actie

Ook dit jaar organiseren we vanuit de Sionskerk de Schoenendoos actie.

Focus op ‘Geloof en Werk’

In deze cursus van drie bijeenkomsten willen we nadenken over wat de Bijbel zegt over werk en hoe ons werk en geloof zich verhouden tot elkaar.

“Belangrijk dat je elkaar wat gunt”

Naast predikanten telt de Protestantse Gemeente Zwolle kerkelijk werkers. Voor ons magazine Gaandeweg gaat Theo Brand met hen in gesprek. De tweede ontmoeting is met Jeroen Knol (32), werkzaam voor Sionskerk en Stinskerk. “Ik vind de uitspraak ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ gevaarlijk.”

Helene Evers

Waar ben jij actief ‘achter de schermen’? Hartelijk dank voor de belangstellende vraag naar wat ik ‘achter de schermen’, bovenplaatselijk in de Protestantse Kerk doe. De landelijke kerk dien ik in het Generale College voor de Kerkorde, waarvan ik nu zes jaar voorzitter ben. Dit college bestaat uit 9 leden, theologen en juristen en adviseert de generale synode in kerkordelijke zaken.

Startweekend 15 – 16 -17 september

Ook nu heeft een groepje mensen zich gebogen over een leuk programma voor een ieder van jong tot oud. En omdat  de Sionskerk haar 40-jarig bestaan van het gebouw viert, willen we ook iets speciaals met het eten doen. De commissie Kerk in de buurt denkt hierin mee.

Wees welkom in de Sionskerk!

Vroeg of laat stelt iedereen, jong of oud, zich de vraag wat het betekent te leven. Maar waar leef je nu eigenlijk voor? En waar gaat het naartoe? En die christenen, wat geloven zij?

Digitaal collecteren

Was u al vertrouwd en bekend met het gebruiken van de Kerkgeld app? Helaas moeten wij u meedelen dat deze per medio november 2020 plaats gaat maken voor een nieuwe app genaamd Appostel. Het is te adviseren deze nu al te installeren en in gebruik te nemen op uw smartphone en/of tablet. U kunt met…

Noodkreet!!!

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons video- en/of beamteam willen komen versterken. Kom het eens proberen en neem hiervoor contact op met techniek@sionskerkzwolle.nl.